Fastighetsskötsel

 

Vi utvecklas tillsammans . . .

 

    /nyckel.jpg

 

Allmän fastighets-, trädgårds- och skogsskötsel är ett arbetsområde som ofta efterfrågas hos våra kunder. Vi har därför lyssnat in dessa önskemål och analyserat behovet.

Vår slutsats är att flertalet fastighetsägare i vårt närområde är deltids- och/eller sommarboende på orten. Mer än ofta resulterar detta till långa resor för att åtgärda skiftande göromål på sin fastighet.

Vi har därefter anpassat vår administration samt organisation för att tillgodose dessa önskemål sedan år 2016.

 

Förtroenden tar vi på största allvar!

 

  /nyckelskap.jpg 

 

Nyckelhantering bör hanteras på ett säkert sätt för båda parter. Att förvara gömda reservnycklar i trädgårdar, uthus eller på andra platser - detta fungerar men är inte helt tillfredställande.

Vi valde ett system där kunden deponerar en numrerad nyckel hos oss, som förvaras i ett låst *säkerhetsskåp åtskild från fastighetsförteckningen.

* Godkänt av försäkringsbolag. Klass: SS3492

 

Alla fastigheter har sina egenheter!

 

/checklista.jpg 

 

Tillsammans med kunden utarbetas en fastighetsbeskrivning med bilder och förklarande text, en checklista för olika typer av åtgärder.

Samtidigt registreras nödvändiga basuppgifter gällande kontaktinformation, fastighetsnummer, personnummer etc. Detta för att underlätta fakturering vid ROT- och RUT-avdrag.

 

Välkommen!