Trädfällning & Röjning

 

Den 1 januari 2015 införlivades Arbetsmiljöverkets nya regler för arbete med motorsåg. De nya reglerna innebär krav på körkort i olika nivåer beroende på arbetsuppgiften. För markägaren finns ännu inget krav så länge man arbetar på sin egen fastighet, men om man tar in hjälp utifrån eller själv arbetar på annans fastighet så krävs körkort på den nivå som motsvarar arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Ytterligare information finner Du på Säker Skogs hemsida - www.sakerskog.se

 

       /stihl.jpg               /klinga.png

 

                                    /rojsag.jpg

 

 

I samarbete med en annan entreprenör på Blidö, kan vi även erbjuda professionell stubbfräsning!

 

 

      /bandit.jpg   

    (Klicka på bilden för att se video!)