Om oss

 
Verksamhetsområden
 
Vårt verksamhetsfält är mångfacetterat med sin bas i traditionellt snickeri & byggentreprenader. Utöver detta erbjuder vi även hantverkstjänster vid uppsättning av kakelugnar, renovering av gjutjärnskaminer, murningsarbeten, fönsterrenovering, kakling & plattsättning, måleri, slipning av sågkedjor samt stämjärn m.m
 
Parallellt med denna verksamhet förekommer uthyrning av viss maskinpark, försäljning av byggvaror samt relaterade produkter. Allmän fastighets-, trädgårds- och skogsskötsel är ett annat efterfrågat arbetsfält som är under uppbyggnad. Vi är även behjälpliga vid framtagandet av skisser samt bygglovsritningar i den mån det efterfrågas!
 
Som bisyssla kan räknas att vi konstruerar/designar websidor m.m åt föreningar och företag i vårt närområde, exempelvis denna sida. Ytterligare en referens kan ses  här!
 
 
 
 
Vid intensiva perioder engagerar vi lokalt de resurser som är nödvändiga för att färdigställa projekt på utsatt tid. På så sätt uppnås en kostnadseffektiv dynamik som gynnar alla inblandade parter!
 
Vi ingår i ett nätverk av lokala företag som bistår med tjänster såsom elektriska installationer, VVS, ventilation samt entreprenad m.fl.
 
Offerter stjäl mycket av vår tid, varför detta endast sker efter personlig kontakt då en detaljerad beskrivning av projektet utformas tillsammans med kunden. Om möjligt, önskar vi att våra kunder samlar ihop uppdrag på ett sätt som möjliggör sammanhängande debiterbar tid om minst fyra timmar, dvs en halv arbetsdag!
 
Information om regler gällande ROT-avdrag finner Ni på denna sida hos Skatteverket.
 
Företaget omfattas av erforderliga ansvarsförsäkringar och är registrerat för F-skatt samt moms.
 
 
 
Vår vision
 
Vi rekommenderar alltid material av hög kvalitet som åldras med värdighet till skillnad mot sämre produkter som enbart blir fula med åren och aldrig får en vacker patina. Miljömässigt och ekonomiskt är detta att föredra jämfört med "köp, slit och släng produkter". Man får det man betalar för vilket många ofta glömmer bort!
 
Vårt motto är att fullfölja projekt och inte ta genvägar vilket är avgörande för slutresultatet - då skapas bestående mervärden!

 

  

Allmän information

Design - Form, funktion & ergonomi.

Harmoni - Ett samspel i balans mellan hårt/mjukt, ljust/mörkt, kallt/varmt, gammalt & nytt osv.

Proportioner - Gyllene snittet 8/5 eller mer exakt 1,618.

 

Välkommen!