Utomhus

 

Nedan finner Du information om artiklarna - produktbilder förstoras vid (klick).

 

 

Bio Saner 1 liter, art. nr: 21493.

Håller ditt utedass fräscht! En saneringsvätska mot dålig lukt på toaletter, påskyndar den biologiska nedbrytningen. För biologiska, kemiska och elektriska toaletter, torrtoaletter, septiktankar samt latriner. Används i båtar, husvagnar, sommarstugor med mera.

•  Bio Saner 4 liter, art. nr: 21492.

 

 

Trä & Plastmöbeltvätt 0,5 liter, art. nr: 21502.

Tar bort svår smuts! En produkt som passar de flesta grövre rengöringsproblem på alla trä- och plastytor så som utemöbler, staket, fönsterbågar och båtar. Fungerar även bra mot insekter på bilens grill.

 

 

Bio Avfettning 1 liter, art. nr: 21505.

Miljöanpassad avfettning för all rengöring. Bioavfettning för rengöring av chassi, motor, kapelltvätt, gummimattor och maskiner. Löser effektivt olja, asfaltrester, vägsalter, gummipartiklar, sot och annan fet smuts utan att skada lackerade ytor eller gummidetaljer. Ocean Bioavfettning är ett vattenbaserat lösningsmedel med vegetabilisk ursprung som är biologiskt nedbrytbart. Se även vår FläckGuide med tips om fler användningsområden!

•  Bio Avfettning 4 liter, art. nr: 21506.

 

 

Alg & Mögeltvätt 1 liter, art. nr: 21215.

Alg & Mögeltvätt är ett rengöringsmedel som avlägsnar beväxta ytor från alger, mossa och svartmögel. Produkten används för större ytor, målade fasader av trä eller puts, tak av plast, tegel, på stenplattor, stentrappor och murar, gravstenar, målade balkonger, staket, grindar, dörrar och fönsterkarmar. Produkten ger ett tidsbegränsat skydd för ny påväxt.

•  Alg & Mögeltvätt 4 liter, art. nr: 21216.

 

 

Fasadtvätt 1 liter, art. nr: 21217.

Speciellt framtagen för fasader. Ocean Fasadtvätt är ett alkaliskt, effektivt rengöringsmedel speciellt framtagen för fasader, ladugårdar samt rengöring inom livsmedelsindustrin. Produkten lämnar en helt fettfri och ren yta. Lämpligt för tvätt av fasader av trä, puts, tegel och invändig rengöring av djurstallar. Även för plast- eller tegeltak, stuprännor med mera. Utmärkt vid högtryckstvätt.

•  Fasadtvätt 4 liter, art. nr: 21219.

 

 

Trallrent 1 liter, art. nr: 21500.

För rengöring av träytor. Ocean Trallrent är ett högeffektivt, koncentrerat rengöringsmedel för rengöring av trätrallar. Rengör den nedsmutsade trätrallen genom att effektivt lösa upp smuts, missfärgningar, beväxningar med mera. Kan användas koncentrerat eller spädes med vatten.

•  Trallrent 4 liter, art. nr: 21501.

 

 

Målartvätt 1 liter, art. nr: 21511.

Används före målning. Ocean Målartvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel, för rengöring av olika slags ytor före målning. Även bra för rengöring av penslar. Kan användas på väggar, tak och möbler före målning, utomhus och inomhus. Används outspädd för fläckborttagning.

 

 

     Tillbaka till produktsidan!